Anders Strålman, f. 1953
VD och koncernchef Axfood AB
Anställd sedan* 1993
Antal aktier: 11 500
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bergendahls El & Installation AB, KA-Berg AB
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet
Erfarenhet: VD Willys, VD Billhälls, Ekonomi-chef och driftsansvarig för Bergendahls El & Installation AB.
Ledamot i företagsledningen sedan 2000.
Lars Nilsson, f. 1956
vVD, Ekonomi- och Finansdirektör
Anställd sedan 2000
Antal aktier: 13 200
Utbildning: Civilekonom,
Linköpings universitet
Erfarenhet: Ekonomidirektör Fritidsrese-
gruppen, VD Aros Fondkommission,
Ekonomidirektör ABB Financial Services.
Ledamot i företagsledningen sedan 2000.
Urban Dahl, f.1953
VD Willys Lågpris AB
Anställd sedan 1985 (uppehåll -89/90)
Antal aktier: 0
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Erfarenhet: Inköpsdirektör Axfood AB, VD Axfood Närlivs, VD Dagab Syd, Marknadschef Dagab Väst AB.
Ledamot i företagsledningen sedan 2000.
Thomas Strömer, f. 1950
VD Willys hemma AB
Anställd sedan 2000
Antal aktier: 1 500
Utbildning: Handelskola
Erfarenhet: Driftschef Axfood Närlivs, Driftschef Spar Inn. Arbetat inom KF som bland annat Försäljningschef och Marknadschef.
Ledamot i företagsledningen sedan 2003.
Carl-Erik Möller, f. 1947
VD Hemköpskedjan AB
Anställd sedan* 1998
Antal aktier: 1 500
Utbildning: Handelsgymnasium
Erfarenhet: Arbetat inom ICA och COOP.
Ledamot i företagsledningen sedan 2000.
Benny Hast, f.1955
VD Axfood Närlivs AB
Anställd sedan* 1985
Antal aktier: 900
Utbildning: Civilekonom, Göteborgs universitet
Erfarenhet: Ekonomichef Dagab, Ekonomichef Axfood Närlivs
Ledamot i företagsledningen sedan 2004.
Mats Sjödahl, f. 1961
Inköpsdirektör
Anställd sedan* 1994
Antal aktier: 2 507
Utbildning: Marknadsekonom IHM
Erfarenhet: Inköpsdirektör Willys AB, Chefs-förhandlare Axfood AB, Affärsområdeschef/ vice inköpsdirektör Axfood AB.
Ledamot i företagsledningen sedan 2005.
Louise Ring, f. 1955
HR-direktör
Anställd sedan 2003
Antal aktier: 0
Utbildning: Universitetsutbildning inom
beteendevetenskap, Umeå universitet
Erfarenhet: Ekonomichef och HR-manager, ICA Handlarnas AB, Utbildningsledare,
Organistions- och driftsfrågor, H&M.
Ledamot i företagsledningen sedan 2005.
Anders Agerberg, f. 1953
tf VD Dagab AB
Anställd sedan* 1976
Antal aktier: 0
Utbildning: Naturvetenskapligt gymnasium
Erfarenhet: Logistikchef och Driftschef Dagab.Medlem i Dagabs ledningsgrupp sedan 1999.
Ledamot i företagsledningen sedan 2005.
* avser anställning i bolag numera
ingående i Axfoodkoncernen.
Samtliga aktieinnehav är redovisade
per 31 december 2005.