10
11
1. Göran Ennerfelt, f. 1940
Ordförande
Ledamot sedan 2000
Övriga uppdrag:
VD i Axel Johnson Gruppen AB
Ordförande i: Åhléns AB, Servera R&S AB, Novax AB, Axel Johnson International AB, Axfast AB, Östekonomiska Institutet
Vice ordförande i: Axel Johnson AB,
Svenskt Näringsliv
Ledamot i: Svenska Handelsbanken, Spirent plc, Axel Johnson Inc., Internationella
Handelskammaren
Antal aktier: 10 000
Utbildning: Akademiska studier i USA
(Williams College, Mass., Stockholms
Universitet (MA), Handelshögskolan i
Stockholm, Civilekonom
Erfarenhet: VD och vVD Axel Johnson AB.
Medlem i utskott: Kompensationskommittén och Nomineringskommittéen
2. Maria Curman, f. 1950
Ledamot sedan 2003
Övriga uppdrag:
VD för Bonnier Books
Ordförande i: Bonnierförlagen AB,
J.W Cappelens Forlag AS, Norge,
OY Tammi Finland, Bonnierforlagene A/S Danmark, Autum Publishing Group England, AdLibris AB
Antal aktier: 1 000
Utbildning: Civilekonom,
Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet: VD Bonnierförlagen AB, CEO Bonnier Books,VD för Sveriges Television
3. Antonia Ax:son Johnson, f. 1943
Ledamot sedan 2000
Övriga uppdrag:
Ordförande i: Axel Johnson AB,
Axel Johnson Inc
Ledamot i: Åhléns AB, Servera R&S AB,
Axel Johnson International AB, AxFast AB,
Nordstjernan AB, NCC AB, Axel och
Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse,
World Childhood Foundation, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA)
Antal aktier: 24 290 066 via bolag
Utbildning: Fil. kand. Stockholms
Universitet samt studier vid Radcliffe
College, Cambridge, Mass.
Medlem i utskott: Kompensationskommittén och Nomineringskommittéen
4. Assar Johansson, f. 1939
Ledamot sedan 2002
Utsedd av arbetstagarorganisation
Övriga uppdrag:
Facklig ledamot i: Dagabs och
Axfood Närlivs styrelse
Antal aktier: 0
Utbildning: HTF:s kurs "facklig styrelse-ledamot i aktiebolag". Interna kurser inom marknad och logistik.
Erfarenhet: Anställd 1962 i Ce-Jis kolonial som gick upp i Dagab 1989
5. Peggy Bruzelius, f. 1949
Ledamot sedan 2000
Övriga uppdrag:
Ordförande i: Lancelot Asset Management
Vice ordförande i: AB Electrolux
Ledamot i: Axel Johnson AB,
Bodyshop plc, Scania AB, Ratos AB, Syngenta AB, Handelhögskoleföreningen, Husqvarna, Näringslivets börskommitté
Antal aktier: 1 500
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomie Dr h.c.
Erfarenhet: VD ABB Financial Services
6. Gunnar Söderling, f. 1943
Ledamot sedan 2003
Övriga uppdrag: Ledamot i Frigoscandia Distribution AB, Bioett AB
Antal aktier: 300
Utbildning: Fil. kand. Lunds universitet
Erfarenhet: vVD för Svenska Nestlé AB
7. Hans G. Johansson, f. 1945
Ledamot sedan 2000
Utsedd av arbetstagarorganisation
Övriga uppdrag: Facklig ledamot i
Hemköps styrelse
Antal aktier: 0
Utbildning: LOs bolagsstyrelseutbildning
Erfarenhet: Tidigare styrelseledamot i Åhléns AB, Åhléns Livs, AB Axel Johnson AB, Axel Johnsson Saba AB. Anställd i Hemköp 1965.
8. Inger Sjöstrand, f. 1953
Ledamot sedan 2003
Utsedd av arbetstagarorganisation
Övriga uppdrag: Ordförande i Handels
Dalarna och ABF Södra Östra Dalarna
Facklig ledamot i: Hemköps styrelse
Antal aktier: 0
Erfarenhet: Anställd i Hemköp 1977
9. Marcus Storch, f. 1942
Vice ordförande
Ledamot sedan 2000
Övriga uppdrag: Ordförande i Nobel-
stiftelsen, Vice Ordförande i Axel Johnson AB, Ledamot i NCC AB, DI Holding AB, AB Hannells Industrier, Nordstjernan AB, Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA),
Stockholmbörsens börskommitté
Antal aktier: 12 000
Utbildning: Civ. Ing., KTH, Med Dr h.c.
Erfarenhet: VD och koncernchef AGA
Medlem i utskott: Kompensationskommittén
10. Annika Åhnberg, f. 1949
Ledamot sedan 2000
Övriga uppdrag:
Ordförande i: Allmänna avdelningen vid kungliga skogs- och lantbruksakademien
Ledamot i: Granskningsnämnden för radio och TV, HANDU AB (Handikappolitiska Utredningsinstitutet), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA)
Antal aktier: 0
Utbildning: Socionom, Socialhögskolan
i Stockholm
Erfarenhet: Konsult i eget bolag
Tankeföda AB
11. Mats Jansson, f. 1951
Ledamot i: Axfood AB sedan 2000
Övriga uppdrag:
VD i Axel Johnson AB
Ledamot i: Ahlsell AB, Huvudstaden,
Svensk Handel
Antal aktier: 4 300
Erfarenhet: VD och koncernchef Axfood AB, VD och koncernchef Oy Karl Fazer AB, VD och koncernchef AB Catena numera Bilia AB, Vice koncernchef ICA,
VD ICA Detaljhandel AB
Se även sidan 71 för tabell över beroende/oberoende ledamöter.